Opinie o Nas
Masz 0 produktów w Koszyku Koszyk: 0
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

Polityka prywatności

sklepu internetowego www.gresroom.pl

Niniejsza polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią / Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określa przysługujące Pani/Panu prawa w tym zakresie.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Prospectum Agnieszka Sawicka z siedzibą w Opolu, przy ul.Lipowej 6a, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 000734108, NIP: 7541143393, REGON: 531285170, zwana dalej Sprzedającym lub Administratorem.
 2. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Klienta poprzez Sklep internetowy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Bezpieczeństwo transmisji danych zapewnione jest w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji oraz przy składaniu zamówień są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji są dobrowolne i Klient może w każdym momencie zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie jego danych. 

§2. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane pozyskane w celu realizacji zamówień, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, logi komputera.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień składanych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta jeśli dokonał zapisu na newsletter
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu
  na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Sklepie Gresroom jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@prospectum.com.pl .
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe Klientów podane w formularzach przy rejestracji oraz przy składaniu zamówienia mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Sklep współpracuje, w zakresie realizacji zamówienia, tj. operator domen internetowych, serwisy obsługujące płatności, bank, w którym sklep posiada rachunek, serwis księgowy, firmy transportowe, punkty dystrybucyjne organizujące fizycznie wysyłkę towarów, producenci towarów z których bezpośrednio będzie wysyłany towar do Klienta, serwisy zbierające opinie od Klientów, porównywarki cenowe oraz inne podmioty, z którymi Sklep bezpośrednio pracuje aby sprawnie realizować zamówienia Klientów. 
 9. W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.gresroom.pl oraz www.sklep.gresroom.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Prospectum i należącego do niej sklepu GresRoom w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 §4. Udostępnianie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane osobowe Klientów podane w formularzach przy rejestracji oraz przy składaniu zamówienia mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Sklep współpracuje, w zakresie realizacji zamówienia, tj. operator domen internetowych, serwisy obsługujące płatności, bank, w którym sklep posiada rachunek, serwis księgowy, firmy transportowe, punkty dystrybucyjne organizujące fizycznie wysyłkę towarów, producenci towarów z których bezpośrednio będzie wysyłany towar do Klienta, serwisy zbierające opinie od Klientów, porównywarki cenowe oraz inne podmioty, z którymi Sklep bezpośrednio pracuje aby sprawnie realizować zamówienia Klientów. 
 §5. Prawa Klientów
 1. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  - dostępu do danych,
  - sprostowania danych,
  - usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 §6. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl